~ Sir Frederic Leighton ~ English painter, 1830-1896Artist Frederic Leighton
Scarborough, 3 dicembre 1830 – Londra, 25 gennaio 1896


Nessun commento:

Posta un commento