~ Giorgos Rorris ~Artist Giorgos Rorris 
Kosmas, Arcadia Kinourias,1963


Nessun commento:

Posta un commento