~ Fongwei Liu ~Artist Fongwei Liu
Beijing, China, 1967


Nessun commento:

Posta un commento