~ Tsuyoshi Nagano ~



Artist Tsuyoshi Nagano 
Tokyo, 1961
















Nessun commento:

Posta un commento