~ Tesfay Atchbekha Negga ~Artist Tesfay Atchbekha Negga
Ethiopia, 1970


Nessun commento:

Posta un commento