~ Beldekos Panayiotis ~Artist Beldekos Panayiotis
 Athens, 1962


Nessun commento:

Posta un commento